Rákos-patak civil tudomány projekt eredmények

  1. Denevér felmérés
  2. Kétéltű felmérés
  3. Fekete harkály megfigyelés 
  4. Sáska megfigyelés és felmérés
  5. Élőhelytérképezés és természetesség-mérés
  6. Vízminőség-vizsgálatok
  7. Biológiai vízminőség-vizsgálat

1. Denevér felmérés

A Vegyi-tó mellett felállított denevérhálóban a rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) egy hím példányával találkoztunk, tanulmányoztuk, majd elengedtük.

 

 

2. Kétéltű felmérés

Kecskebéka fajkomplex (Phelophylax complex) 13 egyedét rögzítették a Rákos-csabai-újtelepi híd környékén.

 

 

3. Fekete harkály megfigyelés  

 

Megfigyeléshez kitölthető adatlap

Online kitölthető adatlap

 

 

A megfigyelt és beazonosított madárfajok 2020. szeptember 19-én

• tőkés réce (Anas platyrhynchos)
• egerészölyv (Buteo buteo)
• örvös galamb (Columba palumbus)
• parlagi galamb (Columba livia formes domestica)
• balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
• nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
• zöld küllő (Picus viridis)
• fekete harkály (Dryocopus martius)
• csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
• széncinege (Parus major)
• kék cinege (Cyanistes caeruleus)
• őszapó (Aegithalos caudatus)
• csuszka (Sitta europea)
• szarka (Pica pica)
• szajkó (Garrulus glandarius)
• dolmányos varjú (Corvus cornix)

6. Vízminőség-vizsgálatok

 

7. Biológiai vízminőség-vizsgálat

 

A projekt nemzetközi háttérrel rendelkezik. Az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont 2020 MICS rövidítésű projektkeretében valósul meg, amely a civil tudomány projektek hatása megmérésére hoz létre gyakorlatias módszertant és eszközöket egy 6 tagú nemzetközi konzorciummal. A projekt hazai partnere a Geonardo Kft.

  A projektet az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja. A támogatási szerződés száma: 824711.