Rákos-patak civil tudomány projekt eredmények

  1. Denevér felmérés
  2. Kétéltű felmérés
  3. Fekete harkály megfigyelés 
  4. Sáska megfigyelés és felmérés
  5. Élőhelytérképezés és természetesség-mérés
  6. Vízminőség-vizsgálatok
  7. Biológiai vízminőség-vizsgálat

 

3. Fekete harkály megfigyelés

A megfigyelt és beazonosított madárfajok

• tőkés réce (Anas platyrhynchos)
• egerészölyv (Buteo buteo)
• örvös galamb (Columba palumbus)
• parlagi galamb (Columba livia formes domestica)
• balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
• nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
• zöld küllő (Picus viridis)
• fekete harkály (Dryocopus martius)
• csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
• széncinege (Parus major)
• kék cinege (Cyanistes caeruleus)
• őszapó (Aegithalos caudatus)
• csuszka (Sitta europea)
• szarka (Pica pica)
• szajkó (Garrulus glandarius)
• dolmányos varjú (Corvus cornix)

6. Vízminőség-vizsgálatok

 

7. Biológiai vízminőség-vizsgálat