Rákos-patak civil tudomány projekt eredmények

 1. Denevér felmérés
 2. Kétéltű felmérés
 3. Fekete harkály megfigyelés 
 4. Sáska megfigyelés és felmérés
 5. Élőhelytérképezés és természetesség-mérés
 6. Vízminőség-vizsgálatok
 7. Biológiai vízminőség-vizsgálat
 8. Tájesztétika jövőképekben: ‘Milyennek látod a Rákos-patak jövőjét?’ | online kérdőíves felmérés 

1. Denevér felmérés

A Vegyi-tó mellett felállított denevérhálóban a rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) egy hím példányával találkoztunk, tanulmányoztuk, majd elengedtük.

 

 

2. Kétéltű felmérés

Kecskebéka fajkomplex (Phelophylax complex) 13 egyedét rögzítették a Rákos-csabai-újtelepi híd környékén.

 

 

3. Fekete harkály megfigyelés  

 

Megfigyeléshez kitölthető adatlap

Online kitölthető adatlap

 

 

A megfigyelt és beazonosított madárfajok 2020. szeptember 19-én

• tőkés réce (Anas platyrhynchos)
• egerészölyv (Buteo buteo)
• örvös galamb (Columba palumbus)
• parlagi galamb (Columba livia formes domestica)
• balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
• nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
• zöld küllő (Picus viridis)
• fekete harkály (Dryocopus martius)
• csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
• széncinege (Parus major)
• kék cinege (Cyanistes caeruleus)
• őszapó (Aegithalos caudatus)
• csuszka (Sitta europea)
• szarka (Pica pica)
• szajkó (Garrulus glandarius)
• dolmányos varjú (Corvus cornix)

6. Vízminőség-vizsgálatok

Az eredmények részletes kiértékelését ide kattinva tekintheted meg.

 

7. Biológiai vízminőség-vizsgálat

 

 8. Tájesztétika jövőképekben: ‘Milyennek látod a Rákos-patak jövőjét?’ | online kérdőíves felmérés 

 

A Rákos-patak civil tudomány projekt keretében a helyi érdeklődők és érintettek választhatták ki szakértők segítségével, hogy milyen konkrét programokban szeretnének részt venni, melyeket szeretnék megvalósítani. A több alkalommal is megszervezett szakértők által vezetett közösségi műhelymunkában kiválasztott és kidolgozott tematikák közt a Tájesztétika Jövőképekben program kiemelt népszerűségnek örvendett, kidolgozásában sok érdeklődő vett részt. A program a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság javaslatára és egy általa bevont művész-grafikus segítségével valósult meg. Mottója: Szépséget értékelni, egy közösséggel együtt gondolkodni – Mi mindent láthatunk meg lehetséges jövőképekben?

Programunk keretében arra voltunk kíváncsiak, hogy a Rákos-patak egy kiválasztott területének elképzelt jövőképei miként hatnak a közönségre, a helyi közösségekre, hogy fel tudják-e kelteni az érdeklődést különböző lehetséges jövőbeli szcenáriók iránt, esetleg élénk, pezsdítő hatással vannak-e a nézőkre. Valamint arról is szerettünk volna benyomást nyerni, hogy a vitaindító javaslatcsomagunk a Rákos-patak rehabilitációjáról vajon esztétikai szempontból is képes lesz-e megszólítani az érintetteket.

A kiválasztott helyszín mostani és képzeletbeli jövőbeli lehetséges képeit mutató grafikákat Schaller István művész-grafikus útmutatásunk szerint készítette el, figyelembe véve a természet adottságait. Az útmutatáshoz a már említett közösségi műhelymunkák keretében választottuk ki a szcenáriókat, ezek közt található a természethez közelibb, de erősebben az ember által kultivált szcenárió is.

A programot online terveztük, ismertetővel összekapcsolt kérdőív formájában. Az online feltett kérdések megválaszolásával nemcsak részt lehetett venni a Rákos-patak civil tudomány projekt esztétikai fejezetében, hanem a résztvevők impulzusokat is kaphattak más-más meglátási lehetőségekről. Az online kérdőívet tetszés szerint név nélkül is ki lehetett tölteni.

A közösségi értékelésre bocsájtott szcenáriók, alternatívák:

 az Eredeti állapot

 a Rét

 a Tó

 a Fás ligetes

a Gyümölcsös

 a Nádas

 

A biológiai sokféleség értékelése szempontjából az Ön szerint melyik tájban élhet a legtöbb állat- és növényfaj? kérdés volt kiemelten érdekes. Itt a Nádast részesítették a válaszadók előnyben.

A Tájesztétika Jövőképekben program rávilágított arra, hogy a megszólított közönségben nagy az érdeklődés a jövő elgondolása iránt, a Rákos-patakkal kapcsolatosan is. Bár a bemutatott szcenáriók mindegyike szakmailag megvalósítható, a Rákos-patak revitalizációjára irányuló, már említett vita-csomag mindenképpen vizes és vízközeli lehetőségeket taglal a patak környezetében, nagyobb jelentőséget adva a patak a mostani betonmedernél játékosabb megjelenésének is. A Tó szcenárió kiválasztása jelentheti azt, hogy a résztvevők több vízfelület iránt befogadók lennének.

A Tájesztétika Jövőképekben program lebonyolítása és kiértékelése szakmai javaslatokat is megfogalmaztunk a Rákos-patak jövőjével kapcsolatosan:

 1. Az online módszer más összefüggésekben is kapjon szerepet a projektben. Az élő találkozók, műhelymunkák mellett készüljenek további ilyen és hasonló online programok, felmérések.
 1. Javasoljuk, hogy más hasonló, Citizen Science vagy más konstrukciós projektekben is kapjon helyet az interdiszciplinaritás, az esztétikai, kulturális és társadalmi megközelítés és módszertár.
 1. Tapasztalatunk szerint gyümölcsöző lehet a jobban strukturált és módszertanilag átgondolt kommunikáció a Rákos-patak lehetséges jövőjéről, mivel ebben a programban is kaptunk visszajelzéseket arról, hogy erre fogékony a helyi közönség.
 1. Javasoljuk, hogy a MICS projekt keretében elkészített szakmai vita javaslat a Rákos-patak természetközeli rehabilitációjáról, jövőjéről többféleképpen is eljuthasson a helyi közösségek elé, bázisdemokratikus folyamatok szerves részévé váljon és hogy tartalmára egy szakszerűen lebonyolított közösségi tervezés épüljön szakértők bevonásával, amit a MICS Rákos-patak tudomány projekt méltó kicsengésének tartanánk.

A részletes beszámolót, eredményeket ide kattintva lehet megtekinteni.

 

A projekt nemzetközi háttérrel rendelkezik. Az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont 2020 MICS rövidítésű projektkeretében valósul meg, amely a civil tudomány projektek hatása megmérésére hoz létre gyakorlatias módszertant és eszközöket egy 6 tagú nemzetközi konzorciummal. A projekt hazai partnere a Geonardo Kft.

  A projektet az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja. A támogatási szerződés száma: 824711.