“Vegyi-tó”

Egy nagyon értékes önkormányzati területen található az ún. “Vegyi-tó”, az egykori Egyesült Vegyi Művek vízkivételi mesterséges tava.

A területtel már többször foglalkozott a ZÖLD XVII Egyesület és a Merzse-mocsár vízminőség-felmérése mellett a Vegyi-tó és a terület végén levő forrás vízminőségének felmérése is megtörtént.

 

A beton kockatavat az alatta található egykori mesterséges kutak táplálták, amelyek közül már csak egy működik. Ezért nem fagy be télen és tilos rámenni a jégre. Néhány éve sajnos volt olyan, aki nem tudott saját lábán kijönni onnan.

Az egyedüli kútnak köszönhető, hogy a víz minősége kiváló. Sok horgász használja a tavat, olykor saját maguk telepítenek bele halat, amellett, hogy a természet maga veszi vissza fokozatosan.

 

 

A 2019 májusában vett vízminták laboratóriumi eredményei alapján az általános vízkémiai paraméterek tekintetében a Vegyi-tóból vett mintában nem volt az MSZ 12749:1993, felszíni vizekre megadott kiváló (I.) határértéket meghaladó érték.

 

A 2019 májusában vett vízminták laboratóriumi eredményei alapján az általános vízkémiai paraméterek tekintetében a Vegyi-tóból vett mintákban nem volt az 10/2010 VM rendelet, felszíni vizekre megadott határértéket meghaladó érték.

 

A Vegyi-tó környezetében lévő kútból vett felszín alatti víz minta laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit a 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet, illetve a hatályos, 6/2009. (IV. 14.) KvVM.EüMFVM együttes rendeletben a felszín alatti vizekre megadott határértékre viszonyítva az 7. táblázat foglalja össze.

A 2019 májusában vett vízminta laboratóriumi eredményei alapján általános vízkémiai paraméterek tekintetében a 6/2009 (IV.14.) KvVVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti felszín alatti vizekre megadott “B” határértéket meghaladó érték nem volt kimutatható.
A bevizsgált minta laboratóriumi eredményei alapján ugyancsak elmondható, hogy általános vízkémiai paraméterek és mikrobiológiai vizsgálatok tekintetében a 201/2001. (X.25.) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről Korm. Rendelet határértékeit meghaladó érték nem volt kimutatható, tehát a vizsgált paraméterek tekintetében megfelel az ivóvizekkel szemben támasztott követelményeknek.

 

A Vegyi-tó környezetében lévő kútból vett felszín alatti víz minta laboratóriumi vizsgálatainak  eredményei alapján lehetőségként felmerül egy esetleges ivóvízzé minősíttetési eljárás lefolytatása, melynek megvalósításában a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet nyújt alap iránymutatást.

 

Az akkreditált mintavételt és laboratóriumi méréseket a Bálint Analitika Kft. munkatársai végezték, míg az eredmények kiértékelésében Balázs Péter környezetvédelmi szakértő vett részt.

 

A 2019-ben készült vízminőség-vizsgálatok eredményei itt elérhetők.

 

Az oldal szerkesztés alatt áll.