Éljen a Rákos-patak 5. szakasz

Az ötödik szakasz („SZ5”): Szabadság sugárút – Rákoscsaba utca

 

 

Az 5. sz. szakasz meglévő árokrendszere, mederlépcsői, betorkollásai és hídjai, valamint a meglévő gyalog- és kerékpárút.

 

A szakasz kb. 1040 m hosszú. Két mederlépcső tagolja a „0+350” és a „0+991” m szelvényekben. Két nagyobb jobbparti betorkollás található itt, melyek a jobbparti mélyvonulat lecsapoló árkain érkező vizet vezetik a Rákos-patakba. A jobb oldali, fás-cserjés-nádasos völgytalp szélessége 100 és 200 m közötti; egy nagyobb kaszált rész (futballpálya) található benne, valamint épületromok, távolabb pedig egy utca házsora. A balparti völgytalp jobban hasznosított: szinte végig sportpályákat alakítottak ki a patak mentén.
Az SZ4 és SZ5 szakaszok összekötése a szakaszhatár beépítettsége miatt problémásabb, mint a meglévő nyomvonalon történő, híd alatti átvezetést. Ez azt is jelenti, hogy ha a szakaszon lehet emelni (és völgytalpra kivezetni) a patakmedret, akkor azt a híd feletti szakaszon szintben és nyomvonalában is vissza kell hozni a jelenlegi mederbe. A maradó nyomvonalon a másutt említett (pl. SZ1) minimalista ökológiai megoldásokat érdemes alkalmazni. Ugyanez igaz az SZ6-SZ5-átvezetésre is, alapesetben (A-változat). A lehetséges B-változatban a SZ6-nál említett módon a volt strandfürdő helyén kialakított, völgytalpon lévő parkon át érkező patakot terepszintben lehetne fogadni.

 

A javasolt megoldás vázlata a nyomvonalváltozatokkal, árterülettel. Ez utóbbi a jelenlegi nyonvonalon javasolt emelt fenékszintű árapasztót és a völgytalpi öntésterületet jelenti.

 

Javaslatok, pontokba szedve:
  1. A balparton végig jelenleg is közösségi funkciók kapnak helyet (lásd gyalog- és kerékpárút, sportpályák), így az ez igény jellemzően ki van elégítve. A jobbparton lévő focipálya ezt cáfolni látszik, azonban tény, hogy a pálya a mélyvonulat tekintélyes részét, annak is egy üdébb részét elfoglalja, ezzel korlátozza a vizes élőhely rehabilitációt az alábbiak tükrében:
  2. A jobbparti lecsapolóárokrendszert („Sz5 1, -2, -3, -4, -5”) alapvetően felszámolandó, mert kedvezőtlen a talajvízszint leszívása, a lehulló, ide érkező csapadékvizek elvezetése miatt. A víznek a vizes élőhely megőrzését/javítását kellene szolgálnia. E cél érdekében a focipálya területét visszaadnánk a természetnek, a lecsapolóárkokat pedig úgy számolnánk fel, hogy a Vasútőr utcai lakóingatlanok számára káros talajvízszint növekedést még megelőzzük (így pl. az „SZ5 4” és „SZ5 5” szakaszosan és/vagy meglévő medermélységgel megmaradna).
  3. Az itt javasolt völgytalpi nyomvonalat a hosszában végigvezető árok nyomvonalán vezetne, de a jövőben, természetesen, természetszerűbb vonalvezetés kialakítása célszerű.
  4. A patak kivezethető a völgytalpra a felső mederlépcsőnél (ML5) indítva , de valószínű, hogy a magasságkülönbségek miatt 100-200 m hosszirányú veszteséggel számolni kell a szintbe hozás végett. Az alternatíva fent említésre került; ekkor nincs elvesző hossz: a patak egyből „terepszintben” érkezik az SZ6-ról a Rákoscsabai út alatti új nyíláson át.
  5. A jelenlegi meder-nyomvonal a másutt is említett módon árapasztóként működne a jövőben (jellemzői: ML5-től emelt fenékszint, burkolt meder földmederrel kiváltva/takarva, nádas és fás liget telepítése, legfeljebb egyik oldali, balparti fenntartás).
  6. Egy másik lehetséges alapváltozat szerint a jelenlegi meder lenne a jövőben az élő meder, a jobbparti mélyvonulat csak a nagyvizeket kapná meg egy, ML5-nél indított kivezető árok létesítésével és a víztöbblet visszavezetésének lehetőségével. Ekkor is javasolt a lecsapolóárkok felszámolása, a vizes élőhelyek kedvezőbb vízellátása (elöntése) érdekében, természetesen a lakóingatlanok védelme mellett.