‘Milyennek képzeled el a Rákos-patak völgyét?’ – TÁJESZTÉTIKA JÖVŐKÉPEKBEN

‘Milyennek képzeled el a Rákos-patak völgyét?’

TÁJESZTÉTIKA JÖVŐKÉPEKBEN
Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság (MBKT)


A Rákos-patak civil tudomány projekt egyik célja, hogy a patak rehabilitációjának lehetőségeit szakértők által feltárja és a helyi közösségekkel ismertesse. A projekt időközben az Éljen a Rákos patak! mottót kapta, ezért a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság javaslatára elkészíttetett, a Rákos-patak ökológiai revitalizációjára irányuló vitaindító szakmai anyagot is ezen a néven tettük közzé a projekt keretében.
A vitaanyag a XVII. kerület szakaszokra tagolt patak menti területei természetközeliségét tárgyalja és javaslatokat is tesz lehetséges jövőbeli, természetközelibb kialakításokra. A javaslat a Rákos-patak civil tudomány projekt honlapján elérhető a nyilvánosság számára.
 
A vitaindító rehabilitációs-javaslat megismerése és megismertetése indokolja, hogy ne csak a természetesség és természetesközeliség természettudományi megközelítésével, többek közt a biotikai adatokkal foglalkozzunk. (Itt megemlítjük a hosszabb távra rendszerességgel betervezett vízminőség mérési programot, amelyet a ZÖLD XVII szervezete folytat szakértők bevonásával. Ezen program beszámolója és mérési adatai is külön elérhetők.) Ugyanis az is jelentőséggel bír, hogy a társadalomtudományok eszköztárát is be tudjuk vonni a munkánkba. Az interdiszciplináris megközelítést kimondottan citizen science projekteknél elengedhetetlennek tartjuk. Ezért került képbe a Tájesztétika Jövőképekben program is, melyet itt ismertetünk.
A Rákos-patak civil tudomány projekt keretében a helyi érdeklődők és érintettek választhatták ki szakértők segítségével, hogy milyen konkrét programokban szeretnének részt venni, melyeket szeretnék megvalósítani. A több alkalommal is megszervezett szakértők által vezetett közösségi műhelymunkában kiválasztott és kidolgozott tematikák közt a Tájesztétika Jövőképekben program kiemelt népszerűségnek örvendett, kidolgozásában sok érdeklődő vett részt. A program a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság javaslatára és egy általa bevont művész-grafikus segítségével valósult meg. Mottója: Szépséget értékelni, egy közösséggel együtt gondolkodni – Mi mindent láthatunk meg lehetséges jövőképekben?

Programunk keretében arra voltunk kíváncsiak, hogy a Rákos-patak egy kiválasztott területének elképzelt jövőképei miként hatnak a közönségre, a helyi közösségekre, hogy fel tudják-e kelteni az érdeklődést különböző lehetséges jövőbeli szcenáriók iránt, esetleg élénk, pezsdítő hatással vannak-e a nézőkre. Valamint arról is szerettünk volna benyomást nyerni, hogy a vitaindító javaslatcsomagunk a Rákos-patak rehabilitációjáról vajon esztétikai szempontból is képes lesz-e megszólítani az érintetteket.
A kiválasztott helyszín mostani és képzeletbeli jövőbeli lehetséges képeit mutató grafikákat Schaller István művész-grafikus útmutatásunk szerint készítette el, figyelembe véve a természet adottságait. Az útmutatáshoz a már említett közösségi műhelymunkák keretében választottuk ki a szcenáriókat, ezek közt található a természethez közelibb, de erősebben az ember által kultivált szcenárió is.

 

A kiválasztott terület a Felsőrétdűlő utcai híd és a vasút közötti területet ábrázolja,alább műholdképen is megjelenítve:
A programot online terveztük, ismertetővel összekapcsolt kérdőív formájában. Az online feltett kérdések megválaszolásával nemcsak részt lehetett venni a Rákos-patak civil tudomány projekt esztétikai fejezetében, hanem a résztvevők impulzusokat is kaphattak más-más meglátási lehetőségekről. Az online kérdőívet tetszés szerint név nélkül is ki lehetett tölteni.

 

A közösségi értékelésre bocsájtott szcenáriók, alternatívák:
 az Eredeti állapot
 a Rét
 a Tó
 a Fás ligetes
a Gyümölcsös
 a Nádas 
A biológiai sokféleség értékelése szempontjából az “Ön szerint melyik tájban élhet a legtöbb állat- és növényfaj?” kérdés volt kiemelten érdekes. Itt a Nádast részesítették a válaszadók előnyben.
A Tájesztétika Jövőképekben program rávilágított arra, hogy a megszólított közönségben nagy az érdeklődés a jövő elgondolása iránt, a Rákos-patakkal kapcsolatosan is. Bár a bemutatott szcenáriók mindegyike szakmailag megvalósítható, a Rákos-patak revitalizációjára irányuló, már említett vita-csomag mindenképpen vizes és vízközeli lehetőségeket taglal a patak környezetében, nagyobb jelentőséget adva a patak a mostani betonmedernél játékosabb megjelenésének is. A Tó szcenárió kiválasztása jelentheti azt, hogy a résztvevők több vízfelület iránt befogadók lennének.
Az, hogy a válaszadók ismerik a területet, de többségük nem vett még részt a Rákos-patak civil tudomány projekt egyik rendezvényén, arra kell, hogy irányítsa a figyelmünket, hogy egy ilyen (online) módon történő kérdésfeltevés másokat is képes elérni, nemcsak azokat az érdeklődőket, akik a személyes rendezvényekre is el tudnak jönni.
A Tájesztétika Jövőképekben program lebonyolítása és kiértékelése szakmai javaslatokat is megfogalmaztunk a Rákos-patak jövőjével kapcsolatosan:
  1. Az online módszer más összefüggésekben is kapjon szerepet a projektben. Az élő találkozók, műhelymunkák mellett készüljenek további ilyen és hasonló online programok, felmérések.
  1. Javasoljuk, hogy más hasonló, Citizen Science vagy más konstrukciós projektekben is kapjon helyet az interdiszciplinaritás, az esztétikai, kulturális és társadalmi megközelítés és módszertár.
  1. Tapasztalatunk szerint gyümölcsöző lehet a jobban strukturált és módszertanilag átgondolt kommunikáció a Rákos-patak lehetséges jövőjéről, mivel ebben a programban is kaptunk visszajelzéseket arról, hogy erre fogékony a helyi közönség.
  1. Javasoljuk, hogy a MICS projekt keretében elkészített szakmai vita javaslat a Rákos-patak természetközeli rehabilitációjáról, jövőjéről többféleképpen is eljuthasson a helyi közösségek elé, bázisdemokratikus folyamatok szerves részévé váljon és hogy tartalmára egy szakszerűen lebonyolított közösségi tervezés épüljön szakértők bevonásával, amit a MICS Rákos-patak tudomány projekt méltó kicsengésének tartanánk.

A részletes beszámolót, eredményeket ide kattintva lehet megtekinteni.