RENDKÍVÜLI JÓ HÍR! – A ZÖLD XVII javaslatára környezetvédelmi civil pályázati alapot létesített Rákosmente Önkormányzata

A mai napon, 2019. február 28-án a XVII. kerületi képviselőtestület  elfogadta a 2019-es költségvetési tervezetet, amelyben egy, a korábbiakban nem szereplő tétel olvasható a 160. soron: “Környezetvédelmi Alap pályázati keret” (továbbiakban környezetvédelmi alap).
Egyesületünk javaslatára 2019-től pályázati kerettel bővül a környezetvédelmi alap, amely 2019-ben 5 millió forint hozzáférhető forrást jelenthet a helyi társadalmi szervezeteknek a környezetvédelem és természetvédelem területén.
Ez nagy előrelépés Rákosmentén, ahol még mindig nem kap elég nagy hangsúlyt a környezetvédelem és zöldfelület-gazdálkodás ügye, de úgy tűnik, ezt a döntéshozók is felismerték, és most talán elindulunk egy igazán jó irányba.
A környezetvédelmi alap azért jött létre, hogy bevonja azon helyi társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi célok megvalósításába, amelyeknek ez a tevékenységei közt szerepel.  Így a korlátos önkormányzati kapacitások új erőforrásokkal bővülhetnek ki. A Zöld XVII Egyesület javaslatának értelmében a pénzügyi keretet célzottan lehet majd felhasználni a kerület környezetvédelmi programjában foglaltak megvalósítására.
Kissé disszonáns helyzet, hogy bár az alap létrejött, Rákosmentének évek óta nincs aktuális környezetvédelmi programja.  Pedig ennek érdekében az egyesület számtalanszor fellépett nyilvánosan is, például a közmeghallgatásokon.
Mégis nagy öröm, hogy a 2019-es költségvetés elfogadásának sürgető kényszere lehetővé tette, hogy legalább a pénzügyi kerettel rendelkező alap létrejöhessen.
Párhuzamosan azt az ígéretet kaptuk az önkormányzattól, hogy a környezetvédelmi program napirenden van, és kidolgozása a közeljövőben elkezdődik. Ezt 2018 decemberében megerősítettek a hivatal illetékes munkatársai.
Kérésükre megküldtünk kiváló mintaként szolgáló, más budapesti kerületek környezetvédelmi programjait azok megalapozó részével együtt.
Rákosmente korábbi, hatályát vesztett környezetvédelmi programja nem rendelkezett megalapozó résszel, azaz átfogó részletes helyzetelemzéssel Rákosmente környezeti állapotáról. Ezt a súlyos hiányosságot az új programnak mindenképpen ki kell küszöbölnie, és a kiindulási alapállapotot javítását kell, hogy célként kitűzze.
Addig is örömteli hír, hogy hamarosan hozzáférhető lesz a környezetvédelmi alap, hogy milyen módon, az elkövetkező hetekben kiderül..
Kíváncsian várjuk a fejleményeket!

A ZÖLD XVII javaslatáról bővebben itt olvashat.