Vízminőség-mérések a kerületben

A ZÖLD XVII Egyesület kezdeményezésére több helyszínen vettek vízmintákat 2019. májusában a Bálint Analitika Kft. szakemberei.

Két fő helyszínen történten felmérések:

 • a Mer(z)se-mocsárnál
 • a Vegyi-tónál

A felmérések eredményei

Merzse-mocsár

 • A 2019 májusában vett vízminták laboratóriumi eredményei alapján az általános vízkémiai
  paraméterek tekintetében a
  ➢ a Kis-Merzséből vizsgált mintában nitrát, nitrit és foszfát,
  ➢ az Ecseri-lápból vizsgált mintában nitrit és foszfát,
  ➢ a Nagy-Merzséből vizsgált mintában nitrit
  esetében volt kimutatható az MSZ 12749:1993, felszíni vizekre megadott szennyezett (IV.) határértéket
  meghaladó érték.
 • A 2019 májusában vett vízminták laboratóriumi eredményei alapján az általános vízkémiai
  paraméterek tekintetében a
  ➢ a Kis-Merzséből vizsgált mintában vezetőképesség és klorid,
  ➢ a Nagy-Merzséből vizsgált mintában vezetőképesség, szulfát, klorid és foszfát
  esetében volt kimutatható az 10/2010 VM rendelet felszíni vízre megadott határértéket meghaladó érték.
 • A 2019 májusában vett iszapminták laboratóriumi eredményei alapján fémek, félfémek és TPH
  paraméterek tekintetében
  ➢ a Kis-Merzséből és a Nagy-Merzséből vizsgált mintákban szelén és ón
  esetében volt kimutatható a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben, a felszín alatti
  vízre megadott „B” szennyezettségi határértéket meghaladó érték.

A 2019 májusában vett felszíni víz és iszap minták laboratóriumi eredményei alapján több paraméter
tekintetében is előfordultak a vonatkozó rendeletekben meghatározott határértékeket meghaladó
vizsgálati eredmények. A határérték túllépések hátterében akár emberi tevékenység is állhat, azonban a
konkrét okok megtalálásához további kutatási munka szükséges (pl. vízgyűjtő terület lehatárolása,
geokémiai okok feltérképezése). Az esetleges további irányok meghatározásához jelentős segítséget
nyújtana, egy folyamatos állapotfelmérés (évenkénti ismétlés) eredményeiből összerakott adatsor, mely
az esetleges tendenciák mellett az okok megtalálásához is alapot szolgáltatna.

bdr

 

Vegyi-tó

A 2019 májusában vett vízminták laboratóriumi eredményei alapján az általános vízkémiai paraméterek tekintetében a Vegyi-tóból vett mintában nem volt az MSZ 12749:1993, felszíni vizekre megadott kiváló (I.) határértéket meghaladó érték.

A 2019 májusában vett vízminták laboratóriumi eredményei alapján az általános vízkémiai paraméterek tekintetében a Vegyi-tóból vett mintákban nem volt az 10/2010 VM rendelet, felszíni vizekre megadott határértéket meghaladó érték.

 

A Vegyi-tó környezetében lévő kútból vett felszín alatti víz minta laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit a 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet, illetve a hatályos, 6/2009. (IV. 14.) KvVM.EüMFVM együttes rendeletben a felszín alatti vizekre megadott határértékre viszonyítva az 7. táblázat foglalja össze.

A 2019 májusában vett vízminta laboratóriumi eredményei alapján általános vízkémiai paraméterek tekintetében a 6/2009 (IV.14.) KvVVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti felszín alatti vizekre megadott “B” határértéket meghaladó érték nem volt kimutatható.
A bevizsgált minta laboratóriumi eredményei alapján ugyancsak elmondható, hogy általános vízkémiai paraméterek és mikrobiológiai vizsgálatok tekintetében a 201/2001. (X.25.) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről Korm. Rendelet határértékeit meghaladó érték nem volt kimutatható, tehát a vizsgált paraméterek tekintetében megfelel az ivóvizekkel szemben támasztott követelményeknek.

 

A Vegyi-tó környezetében lévő kútból vett felszín alatti víz minta laboratóriumi vizsgálatainak  eredményei alapján lehetőségként felmerül egy esetleges ivóvízzé minősíttetési eljárás lefolytatása, melynek megvalósításában a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet nyújt alap iránymutatást.

 

A Vegyi-tó esetében történt egy nehézbúváros kamerás felmérés is, amely keretében megnézték a búvárok a Vegyi-tavat. Június elején a látótávolság elég korlátozott volt, de a télen, amikor a tó a legnyugodtabb állapotában van, így a látótávolság is nagyobb, a búvárok újabb felmérést fognak végezni. Addig is a nyár elején történt felmérés felvételeit az alább megtekinthető.

 

 

További információk a Merzse-mocsár és a Vegyi-tó felmérésről és a mérési eredmények a linkre kattintva elérhetők.