Javaslat XVII. kerületi környezetvédelmi alapra

A ZÖLD XVII Egyesület tagsága 2017 végén látva a XVII. kerületi polgármesteri hivatal környezetvédelmi csoportjának korlátozott lehetőségeit, elhatározta, hogy kidolgoz egy javaslatot, amely a helyi társadalmi szervezetek bevonását és aktivizálását segíti elő.

A kerület jelenleg nem túl hatékony módon működő környezetvédelmi alapjára tettük módosítást, hogy az évente 2 alkalommal hozzáférhető legyen a helyi társadalmi szervezeteknek (non-profit szerezetek (pl. alapítvány, egyesület), oktatási intézmények,  amelyek célja között található a környezetvédelem és a természetvédelem és így hozzájárulnak Rákosmente mindenkori környezetvédelmi programjának teljesüléséhez.

“Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának adottságaihoz mérten környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggésben jelentkező problémákra és fenntartási munkálatokra az indokoltnál kevesebbet költ. A környezetvédelmi feladatok sokasága a többletkapacitás és többlettudás bevonását igényli, amelyet a helyi civil társadalom élénk aktivitása jól ki tud egészíteni. A civil társadalom bevonása a fent említett előnyökön túl erősíti a közösségi kapcsolatokat, a kötődést a lakóhelyhez, valamint költséghatékony módon járul hozzá a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok teljesüléséhez.

 

A Környezetvédelmi Alapot a Környezetvédelmi Programban foglalt célok, intézkedések és azok megvalósulását elősegítő tevékenységhez lehet felhasználni beleértve a hazai és nemzetközi pályázatokat, amelyekhez ez önerőt biztosíthat. A Környezetvédelmi Alap a Környezetvédelmi Program hiányában is működőképes a korábbi programban lefektetett elveket követve az új program megalkotásáig.

A Környezetvédelmi Alap kiadásai minden esetben a Rákosmente lakosságának környezetvédelmi és természetvédelmi érdekeit kell, hogy szolgálják a Környezetvédelmi Alap közvetlen kedvezményezettjei által.

A Környezetvédelmi Alaphoz társadalmi szervezetek, oktatási intézmények és egyházak férhetnek hozzá közvetlenül. Ez magába foglalja a XVII. kerületi székhellyel rendelkező nonprofit szektort (pl. alapítványok, egyesületek, egyéb non-profit szervezetek stb.), XVII. kerületi óvodákat, általános iskolákat és középiskolákat valamint a Budapest Főváros XVII. kerületében működő történelmi egyházak közösségeit. Országos, regionális hatáskörű környezet- és természetvédelmi civil szervezetek is pályázhatnak a Környezetvédelmi Alapra helyi környezet- és természetvédelmi civil szervezetekkel közös konzorciumban segítve tudásátadást és kapcsolatépítés céljából. Az adott szervezettípusok összességének maximálisan elnyerhető részarányát a rendelet magába foglalja. Egy közös konzorcium esetén mindegyik szervezet a saját szervezettípusának megfelelő kategóriájából használhatja fel az összeget.

Azt javasoljuk, hogy a Környezetvédelmi Alaphoz évente 2 alkalommal lehessen hozzáférni. A környezetvédelmi és természetvédelmi munkák és feladatok sajátosságai miatt indokolt a tél során közvetlenül a költségvetés elfogadásával párhuzamosan vagy azt szorosan követve már meg lehessen ezt tenni, hogy a pénz felhasználása, az első kiadások már a tél végén, március elején megtörténhessenek. Ugyanígy indokolt, hogy a nyár végén újfent hozzá lehessen férni az Alaphoz, hogy az ősz elején, augusztus végén felhasználásra kerülhessen az Alap az előzetesen beadott igények és elképzelések szerint. Lehetőséget kell biztosítani, hogy januárban és februárban az új költségvetés elfogadásáig is fel lehessem használni az Alapot, vagyis az év 12 hónapja során felhasználható legyen. Kivételes indoklással a két hozzáférési lehetőségtől eltérő időpontban (például újonnan megjelenő és szűkös határidejű pályázathoz önerő biztosítása céljából igényelt összeg) az illetékes bizottság döntésével hozzáférhető.

A folyó év során fel nem használt maradványösszeget Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tartalékolja jelentősebb anyagi ráfordítást igénylő, nagyobb ívű környezet- és természetvédelmi projektekre. A tartalékot Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, valamint indokolt esetben a rendeletben is említett helyi székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek is felhasználhatják.

A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a mindenkori környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottság dönt nyílt ülésen és átlátható módon. Ehhez járul hozzá egy évente megválasztott civil delegált, aki tanácskozási joggal részt vehet a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló minden ülésen és hozzáférhet a Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos minden információhoz. Az éves jelentés, civil jelenlét és az Alap felhasználásának nyilvánosságra hozása segíti az alap átlátható felhasználását.

Az önkormányzati Környezetvédelmi Program megvalósításában igen széleskörű társadalmi bázis, költséghatékony módon tudna részt venni, ehhez a Környezetvédelmi Alap fő bevételi forrásaként a XVII. kerületi önkormányzat normatív támogatását, szimbolikusan évi 17 millió forintot, valamint egyéb, külső felek részéről érkező célzott vagy általános pénzügyi hozzájárulást javasoljuk.”

A ZÖLD XVII Egyesület javaslatának teljes szövege erre a linkre kattintva olvasható. 

2018-as év során 6 alkalommal küldük el a javaslatunkat emailben Riz Levente polgármester úr és Horváth Tamás alpolgármester úr részére. Egyik alkalommal se kaptunk választ. Éppen ezért a 2018-as közmeghallgatáson is feltettük erre a témára irányuló kérdéseinket is. A közmeghallgatáson ígéretet kaptunk Horváth Tamás alpolgármestertől, hogy leülünk

2018. december közepén az ZÖLD XVII javaslatát személyesen is megosztottuk és megvitattuk Horváth Tamás alpolgármester úrral és a környezetvédelmi csoport tagjaival. A pozitív kicsengésű beszélgetést követően úgy álltunk fel az asztaltól, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy Rákosmente 2019-től a helyi társadalmi szervezetek részére hozzáférhető környezetvédelmi alappal rendelkezhessen.

Hogy valóban így lesz-e, a 2019-es költségvetés elfogadásakor kiderül.