Megérkeztek a Közmeghallgatáson feltett kérdéseinkre a válaszok

1) A Környezetvédelmi Program mely intézkedéseit sikerült idén, 2022-ben megvalósítani? Mely intézkedések megvalósítása várható 2023-ban?

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja (2021-2026) alapján a 2022. évi sikeres intézkedések a következők (felsorolásszerűen):
 • környezettudatos, példamutató önkormányzat = Környezetvédelmi Program, Legszebb konyhakert, legszebb előkert, tiszta udvar rendes ház;
 • szemléletformálás, környezeti nevelés = a Környezetvédelmi Iroda által írt cikkek, közösségi kert az Innova parkban (XVII. Kerületért Egyesület), illetve a 2023. évi közösségi kert megvalósítása, Maros mozi civileknek való átadása üzemeltetésre, faültetések, Ültess egy fát gyermekednek program, civilek szemétszedési akciói;
 • hőelnyelő, hővédő, árnyékoló felületek alkalmazása = fásítások, játszótereken napvitorlák kihelyezése;
 • UV sugárzásnak ellenálló felületek, anyagok alkalmazása = padcsere, kihelyezett padok újrahasznosított műanyagból;
 • közhasználatú zöldfelületi ellátottság javítása = esőkert megvalósítása pályázatból, zöldfelületi fejlesztések;
 • társadalmi részvétel erősítése a zöldfelületek fejlesztésében, fenntartásában = közösségi kert az Innova parkban, itt nagy az igény, továbbá az idei évben pályázat újabb közösségi kert létrehozására, szemétszedési akciók, faültetési program;
 • természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítése = parlagfű visszaszorítása, irtása saját hatáskörben, illetve bejelentések alapján, madár és rovarbarát kert kialakításának ösztönzése a környezetvédelmi pályázat során (madárodú, madáretető, rovarhotel);
 • közúti közlekedési kibocsátások csökkentése = a környezetvédelmi pályázat keretén belül kerékpártároló beszerzése (köznevelési intézmények, társasházak részére, egyházak részére);
 • levegőminőség és zajhelyzet javítása egyéb módokon = magánterületen hulladék égetés (kerti, mezőgazdasági, tüzelési célú) miatti bejelentés, pályázatokkal a komposztálás elősegítése égetés helyett, bejelentett zajos tevékenység kivizsgálása megbízott zajszakértővel (vizsgálati jegyzőkönyv alapján);
 • fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás kialakítása és működtetése = helyben hasznosítható esővízgyűjtés pályázati kereten belül való megvalósítása;
 • keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, megelőzés = házi komposztálás lehetősége környezetvédelmi pályázatból, a főváros által kihelyezett komposztáló edények, közterületi komposztálás (kör alakú komposztgyűrűk), fővárosi lomtalanítás, helyi veszélyes hulladékgyűjtés, építési hulladékgyűjtési akció, az elhagyott hulladék közterületről történő folyamatosan szállítása;
 • keletkezett hulladékok minél nagyobb arányú szelektív visszagyűjtésének elősegítése = helyi veszélyes hulladékgyűjtés a fővárosi lomtalanítással együtt, építési hulladékgyűjtési akció;
 • településtisztaság fejlesztése és az illegális hulladéklerakás megszüntetése = ld. erre a korábban írottakat, valamint további kutyaürülék-gyűjtőedények kihelyezése közterületre, „kutyát bevinni tilos” táblák kihelyezése képviselői kérésnek megfelelően, illegális közterületen elhagyott hulladékok elszállítása, magánterületen lévő hulladék bejelentés továbbítása a kormányhivatal felé, önkéntes szemétszedési akció segítése (kesztyű, zsák, konténer), te szedd programban való sikeres részvétel.

 2) A Merzse-mocsárral kapcsolatban végül mi történt 2022-ben? Volt szó repülőtéri finanszírozásról, tanulmányról, bejárásról, a fővárossal való beszélgetésről, de nem látszódik pontosan, mi is lenne az irány. Mi várható a Merzsével kapcsolatban és lesz-e egyeztetés a civil szervezetekkel ez ügyben?

A Merzse-mocsár vízutánpótlásának lehetséges megoldásairól több megbeszélés, egyeztetés is volt az elmúlt időszakban. Ezek mindegyikén elhangzott az az alapvető megállapítás, hogy a tervezés során mindenképpen fontos egyeztetni a Merzse és a környező területek tulajdonosaival, kezelőivel, törekedni kell az érintettek együttműködésére, tájékoztatására.
A Merzse-mocsár megmentésében, rehabilitálásában több fél is érdekelt, tekintettel arra, hogy helyi jelentőségű védett terület. Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének 22. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét, melyben szerepel a terület vízgazdálkodási problémáinak megoldása, továbbá a Főváros Radó Dezső Tervében is jelen van a Merzse-mocsár vízutánpótlási kérdése.
Mindezek mellett 2022-ben a Budapest Airport is jelezte csatlakozási szándékát a Merzse-mocsár vízutánpótlását elősegítő kezdeményezéshez.
A jelenlegi projekt kapcsán 2022 májusában történt az első egyeztetés, majd ezt követte 2022 októberében még egy, amelyet követően megtörtént a tervezésre vonatkozó árajánlat-kérés a Renatur 2005 Bt.-től, amely 2009-ben már készített egy koncepciótervet a Merzse-mocsár rehabilitációjára vonatkozóan.
Mind a koncepciótervben, mind a megbeszélések során megállapításra került, hogy a végleges megoldást a talajvíz szintjének tartós megemelése, szinten tartása hozhatja el, a csapadékvíz-elvezetés, helyben tartás, vagy mesterségesen történő utánpótlás hosszútávon nem vezet eredményre.
A kapott árajánlat a lehetséges megoldások ismeretében, valamint a korábbi egyeztetések alapján a táji adottságok visszaállítására alapozott tervezési programra vonatkozóan került megállapításra.
Ezt követően Horváth Tamás polgármester egyeztetett a Fővárossal, illetve előkészítés alatt áll egy újabb egyeztetés a kerületi önkormányzat, a főváros, a környezetvédelmi szakértő és a repülőtér bevonásával.

 3) Az önkormányzat korábbi ígéretének megfelelően mikorra várható a közterületi vagyonkataszter elkészítése? Vagy ha közben ez akár részben is elkészült, hol érhető el a nyilvánosság számára?

Rákosmente Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve az ingatlanvagyonáról ingatlanvagyon-katasztert vezet az önkormányzati ASP-rendszer Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerében, mely a teljes önkormányzati ingatlanvagyont tartalmazza. A szakrendszerben szűréssel érhető el a közterületfunkciót betöltő ingatlanok listája. Az ASP IVK szakrendszer a nyilvánosság számára nem érhető el.
A kerület teljes katasztere (nem csak a közterületek) elérhető az önkormányzatunk honlapján lévő interaktív térképen (https://budapestkozut.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=55927a58d76a40eb9131c518a661a566).

4) Tervez-e lépéseket az önkormányzat 2023-as évben a Rákos-patak revitalizációval kapcsolatban?

A Rákos-patak revitalizációja kiemelt helyet foglal el a Környezetvédelmi Programban, 2017-ben megvalósíthatósági tanulmány, illetve mesterterv is készült. Mindazonáltal a 2023-ban tervezett revitalizációs lépésekről nem rendelkezünk információval.

 5) A környezetvédelmi pályázatok beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket? Van-e olyan tématerület, célcsoport, amely jobban vagy alulteljesít? Terveznek-e finomhangolást vagy bővítést a pályázati keretrendszerben?

Bátran mondhatjuk, hogy pályázataink beváltották, sőt túlszárnyalták legszebb reményeinket is. A pályázók nagyon szeretik és nagyon örülnek a lehetőségnek, ezért – természetszerűleg – tovább kívánjuk folytatni, mintegy hagyományt teremtve ezzel a lehetőséggel.
Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az esővízgyűjtő edények, a magaságyások és a komposztálók beszerzésére nyújtották be a legtöbb támogatási igényt, a tavalyi év szárazsága miatt 2022-ben látványosan megugrott az esővízgyűjtő edények beszerzése iránti kérelem. A magánszemély kérelmezőkön kívül szép számmal kértek és kaptak támogatást társasházak és köznevelési intézmények is. A civil szervezetek ugyanakkor nem igazán vették igénybe ezt a pályázati formát.
Figyelemmel kísérjük és örömmel vesszük a pályázók visszajelzéseit, amelyek alapján – ha szükséges – alakítunk a pályázati eljáráson.
Tisztelettel:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata