Októberi vízminőség-mérések a Rákos-patakon

Október 22-én elindultak a Rákos-patak civil tudomány projekt egy évig tartó, rendszeres vízminőség-mérései. A helyi civil önkéntesek a vízminőségét jól jellemző, a helyszínen is könnyen mérhető vízben oldott komponenseket mérték, amelyeket az EU víz keretirányelve alapján a vízminősítés alapjául szolgálnak.
Az EU víz keretirányelve az Európai Unióban levő vizet jó ökológiai állapotának elérését tűzte ki célul, amely a kitűzött határidőig, 2015-ig nem teljesült. Nálunk a Rákos-patakon sem, ehhez koordinált erőfeszítésre van szükség, hogy ezt elérjük, mégpedig ennek fontos eleme az ökológiai revitalizáció, amelyre javaslatot is tettünk “Éljen a Rákos-patak” címmel.
A Rákos-patak civil tudomány projekt keretében az alábbiakat mérjük rendszeresen:
  • vízhőmérséklet,
  • teljes oldott anyag,
  • pH,
  • sótartalom,
  • nitrit,
  • nitrát,
  • ammónium,
  • ortofoszfát,
  • oldott oxigén.

 

A mintavétel helyszíne a Felsőrétdűlő utcai hídnál

 

Az első mérést október 22-én délután tartottuk, miután a Fővárosi Csatornázási Művekkel (FCSM) egyeztetve megtekintettük az FCSM soron következő akkreditált vízminőség-mérés mintavételét a rákoscsabai Felsőrétdűlő utcai hídnál található bukó felett, ahol a saját mintavételünk is megtörtént. Az FCSM rendelkezésünkre bocsátja az adatokat, amelyeket felteszünk a weboldalunkra és összehasonlítási alapul fogjuk felhasználni a későbbiekben.

 

Mintavétel a patak sodorvonalából
A mintavételről és a mért értékekről jegyzőkönyv készül
A víz bizonyos tulajdonságait a helyszínen mérték meg hordozható eszközzel és szondákkal
Az oldott oxigén és vízhőmérséklet mérése szondával történt közvetlenül a vízben

 

Ezt követően a Rákos-patak és a Ferihegyi út találkozásánál állítottuk fel az asztalunkat, amelynél a méréseinket végeztük el. Az FCSM-es szakemberek mintáját vizsgáltuk meg, illetve az oldott oxigéntartalom és hőmérsékletmérést közvetlenül, új, friss mintából végeztük el.
A méréseket a HACH kolorimetriás szettjeivel, valamint egy hordozható eszközével végeztük el. A mérésekről jegyzőkönyvet vezettünk, hogy dokumentáljuk a folyamatot, akár a hibáinkat, észrevételeket, így ezek később segíthetnek az eredmények értelmezésében.

 

A kolorimetriás módszer lényege, hogy egy kémia reakció segítségével megszíneződik az oldat, annak árnyalatát egy színkorongon található árnyalathoz mérjük, amely árnyalatok az adott összetevő koncentrációját jelzik. Ha egyezik a minta és a korong színe, utána leolvassuk az értéket és az kerül be a jegyzőkönyvbe. Volt, hogy a mintát többen megtekintettük, és konszenzus alapján írtuk be az értéket.
A méréseket egy egyszerű leírást követve végeztük, bárki el tudja végezni azt követve előképzettség nélkül.

 

Előkészületek az asztalnál az egyik méréshez követve a leírást lépésről lépésre

 

Feltöltjük mintával a kémcsövet

 

Megismerkedtünk a hordozható műszer működésével

 

És végül használtuk is azt igen egyszerűen.
Haladunk előre a következő lépéssel

 

Az élvezetes felmérésből mindenki kivette a részét

 

Majd jött az értékek leolvasása és dokumentálása

 

A színárnyalatok pontos leolvasására megfelelő fényre van szükség

 

Hunyorítottunk is
Az eredmények a http://zoldxvii.hu/rakos-patak-civil-tudomany-projekt-eredmenyek/ weboldalon olvashatók.
A következő mérésre november második felében kerül sor. A pontos időpontról később adunk hírt.

 

 

Köszönjük minden önkéntes hozzájárulását a mérésekhez, Dr. Szilágyi Ferenc, a BME egyetemi tanárának útmutatásait, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek szíves együttműködését közreműködését.

 

Fotók: Kozák Balázs, Szilágyi Ferenc